Màu sơn ap118-5 (Harbour Shadow)

Màu sơn ap118-5 hay còn gọi là Harbour Shadow. Màu sơn ap118-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap118-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap118-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap118-5 (Harbour Shadow)Sơn phòng khách với màu ap118-5 - Harbour ShadowSơn phòng bếp với màu ap118-5 - Harbour ShadowSơn phòng ăn với màu ap118-5 - Harbour ShadowSơn phòng giải trí với màu ap118-5 - Harbour ShadowSơn phòng làm việc với màu ap118-5 - Harbour Shadow