Màu sơn ap118-4 (Slate Crest)

Màu sơn ap118-4 hay còn gọi là Slate Crest. Màu sơn ap118-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap118-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap118-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap118-4 (Slate Crest)Sơn phòng khách với màu ap118-4 - Slate CrestSơn phòng bếp với màu ap118-4 - Slate CrestSơn phòng ăn với màu ap118-4 - Slate CrestSơn phòng giải trí với màu ap118-4 - Slate CrestSơn phòng làm việc với màu ap118-4 - Slate Crest