Màu sơn ap118-2 (Vantage View)

Màu sơn ap118-2 hay còn gọi là Vantage View. Màu sơn ap118-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap118-2 (Vantage View)Sơn phòng khách với màu ap118-2 - Vantage ViewSơn phòng bếp với màu ap118-2 - Vantage ViewSơn phòng ăn với màu ap118-2 - Vantage ViewSơn phòng giải trí với màu ap118-2 - Vantage ViewSơn phòng làm việc với màu ap118-2 - Vantage View