Màu sơn ap117-3 (Medford Green)

Màu sơn ap117-3 hay còn gọi là Medford Green. Màu sơn ap117-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap117-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap117-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap117-3 (Medford Green)Sơn phòng khách với màu ap117-3 - Medford GreenSơn phòng bếp với màu ap117-3 - Medford GreenSơn phòng ăn với màu ap117-3 - Medford GreenSơn phòng giải trí với màu ap117-3 - Medford GreenSơn phòng làm việc với màu ap117-3 - Medford Green