Màu sơn ap116-6 (Washed Needles)

Màu sơn ap116-6 hay còn gọi là Washed Needles. Màu sơn ap116-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap116-6 (Washed Needles)Sơn phòng khách với màu ap116-6 - Washed NeedlesSơn phòng bếp với màu ap116-6 - Washed NeedlesSơn phòng ăn với màu ap116-6 - Washed NeedlesSơn phòng giải trí với màu ap116-6 - Washed NeedlesSơn phòng làm việc với màu ap116-6 - Washed Needles