Màu sơn ap116-5 (Gladwyne Green)

Màu sơn ap116-5 hay còn gọi là Gladwyne Green. Màu sơn ap116-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap116-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap116-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap116-5 (Gladwyne Green)Sơn phòng khách với màu ap116-5 - Gladwyne GreenSơn phòng bếp với màu ap116-5 - Gladwyne GreenSơn phòng ăn với màu ap116-5 - Gladwyne GreenSơn phòng giải trí với màu ap116-5 - Gladwyne GreenSơn phòng làm việc với màu ap116-5 - Gladwyne Green