Màu sơn ap116-4 (Terrestrial Green)

Màu sơn ap116-4 hay còn gọi là Terrestrial Green. Màu sơn ap116-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap116-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap116-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap116-4 (Terrestrial Green)Sơn phòng khách với màu ap116-4 - Terrestrial GreenSơn phòng bếp với màu ap116-4 - Terrestrial GreenSơn phòng ăn với màu ap116-4 - Terrestrial GreenSơn phòng giải trí với màu ap116-4 - Terrestrial GreenSơn phòng làm việc với màu ap116-4 - Terrestrial Green