Màu sơn ap116-3 (Jasper Green)

Màu sơn ap116-3 hay còn gọi là Jasper Green. Màu sơn ap116-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap116-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap116-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap116-3 (Jasper Green)Sơn phòng khách với màu ap116-3 - Jasper GreenSơn phòng bếp với màu ap116-3 - Jasper GreenSơn phòng ăn với màu ap116-3 - Jasper GreenSơn phòng giải trí với màu ap116-3 - Jasper GreenSơn phòng làm việc với màu ap116-3 - Jasper Green