Màu sơn ap116-1 (Teardrop)

Màu sơn ap116-1 hay còn gọi là Teardrop. Màu sơn ap116-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap116-1 (Teardrop)Sơn phòng khách với màu ap116-1 - TeardropSơn phòng bếp với màu ap116-1 - TeardropSơn phòng ăn với màu ap116-1 - TeardropSơn phòng giải trí với màu ap116-1 - TeardropSơn phòng làm việc với màu ap116-1 - Teardrop