Màu sơn ap115-4 (Savin Hill)

Màu sơn ap115-4 hay còn gọi là Savin Hill. Màu sơn ap115-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap115-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap115-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap115-4 (Savin Hill)Sơn phòng khách với màu ap115-4 - Savin HillSơn phòng bếp với màu ap115-4 - Savin HillSơn phòng ăn với màu ap115-4 - Savin HillSơn phòng giải trí với màu ap115-4 - Savin HillSơn phòng làm việc với màu ap115-4 - Savin Hill