Màu sơn ap115-3 (Turf)

Màu sơn ap115-3 hay còn gọi là Turf. Màu sơn ap115-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap115-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap115-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap115-3 (Turf)