Màu sơn ap115-2 (Glazed Green)

Màu sơn ap115-2 hay còn gọi là Glazed Green. Màu sơn ap115-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap115-2 (Glazed Green)Sơn phòng khách với màu ap115-2 - Glazed GreenSơn phòng bếp với màu ap115-2 - Glazed GreenSơn phòng ăn với màu ap115-2 - Glazed GreenSơn phòng giải trí với màu ap115-2 - Glazed GreenSơn phòng làm việc với màu ap115-2 - Glazed Green