Màu sơn ap114-5 (Green Trail)

Màu sơn ap114-5 hay còn gọi là Green Trail. Màu sơn ap114-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap114-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap114-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap114-5 (Green Trail)Sơn phòng khách với màu ap114-5 - Green TrailSơn phòng bếp với màu ap114-5 - Green TrailSơn phòng ăn với màu ap114-5 - Green TrailSơn phòng giải trí với màu ap114-5 - Green TrailSơn phòng làm việc với màu ap114-5 - Green Trail