Màu sơn ap114-4 (Green Pos)

Màu sơn ap114-4 hay còn gọi là Green Pos. Màu sơn ap114-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap114-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap114-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap114-4 (Green Pos)Sơn phòng khách với màu ap114-4 - Green PosSơn phòng bếp với màu ap114-4 - Green PosSơn phòng ăn với màu ap114-4 - Green PosSơn phòng giải trí với màu ap114-4 - Green PosSơn phòng làm việc với màu ap114-4 - Green Pos