Màu sơn ap114-3 (Single Blade)

Màu sơn ap114-3 hay còn gọi là Single Blade. Màu sơn ap114-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap114-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap114-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap114-3 (Single Blade)Sơn phòng khách với màu ap114-3 - Single BladeSơn phòng bếp với màu ap114-3 - Single BladeSơn phòng ăn với màu ap114-3 - Single BladeSơn phòng giải trí với màu ap114-3 - Single BladeSơn phòng làm việc với màu ap114-3 - Single Blade