Màu sơn ap113-5 (Lily Stem)

Màu sơn ap113-5 hay còn gọi là Lily Stem. Màu sơn ap113-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap113-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap113-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap113-5 (Lily Stem)Sơn phòng khách với màu ap113-5 - Lily StemSơn phòng bếp với màu ap113-5 - Lily StemSơn phòng ăn với màu ap113-5 - Lily StemSơn phòng giải trí với màu ap113-5 - Lily StemSơn phòng làm việc với màu ap113-5 - Lily Stem