Màu sơn ap113-4 (Painters Leaf)

Màu sơn ap113-4 hay còn gọi là Painters Leaf. Màu sơn ap113-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap113-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap113-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap113-4 (Painters Leaf)Sơn phòng khách với màu ap113-4 - Painters LeafSơn phòng bếp với màu ap113-4 - Painters LeafSơn phòng ăn với màu ap113-4 - Painters LeafSơn phòng giải trí với màu ap113-4 - Painters LeafSơn phòng làm việc với màu ap113-4 - Painters Leaf