Màu sơn ap113-3 (April Borne)

Màu sơn ap113-3 hay còn gọi là April Borne. Màu sơn ap113-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap113-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap113-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap113-3 (April Borne)Sơn phòng khách với màu ap113-3 - April BorneSơn phòng bếp với màu ap113-3 - April BorneSơn phòng ăn với màu ap113-3 - April BorneSơn phòng giải trí với màu ap113-3 - April BorneSơn phòng làm việc với màu ap113-3 - April Borne