Màu sơn ap113-1 (Obscure Green)

Màu sơn ap113-1 hay còn gọi là Obscure Green. Màu sơn ap113-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap113-1 (Obscure Green)Sơn phòng khách với màu ap113-1 - Obscure GreenSơn phòng bếp với màu ap113-1 - Obscure GreenSơn phòng ăn với màu ap113-1 - Obscure GreenSơn phòng giải trí với màu ap113-1 - Obscure GreenSơn phòng làm việc với màu ap113-1 - Obscure Green