Màu sơn ap112-6 (Hidden Green)

Màu sơn ap112-6 hay còn gọi là Hidden Green. Màu sơn ap112-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap112-6 (Hidden Green)Sơn phòng khách với màu ap112-6 - Hidden GreenSơn phòng bếp với màu ap112-6 - Hidden GreenSơn phòng ăn với màu ap112-6 - Hidden GreenSơn phòng giải trí với màu ap112-6 - Hidden GreenSơn phòng làm việc với màu ap112-6 - Hidden Green