Màu sơn ap112-5 (Light Lichen)

Màu sơn ap112-5 hay còn gọi là Light Lichen. Màu sơn ap112-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap112-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap112-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap112-5 (Light Lichen)Sơn phòng khách với màu ap112-5 - Light LichenSơn phòng bếp với màu ap112-5 - Light LichenSơn phòng ăn với màu ap112-5 - Light LichenSơn phòng giải trí với màu ap112-5 - Light LichenSơn phòng làm việc với màu ap112-5 - Light Lichen