Màu sơn ap112-3 (Creeping Willow)

Màu sơn ap112-3 hay còn gọi là Creeping Willow. Màu sơn ap112-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap112-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap112-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap112-3 (Creeping Willow)Sơn phòng khách với màu ap112-3 - Creeping WillowSơn phòng bếp với màu ap112-3 - Creeping WillowSơn phòng ăn với màu ap112-3 - Creeping WillowSơn phòng giải trí với màu ap112-3 - Creeping WillowSơn phòng làm việc với màu ap112-3 - Creeping Willow