Màu sơn ap112-2 (Spring Kissed)

Màu sơn ap112-2 hay còn gọi là Spring Kissed. Màu sơn ap112-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap112-2 (Spring Kissed)Sơn phòng khách với màu ap112-2 - Spring KissedSơn phòng bếp với màu ap112-2 - Spring KissedSơn phòng ăn với màu ap112-2 - Spring KissedSơn phòng giải trí với màu ap112-2 - Spring KissedSơn phòng làm việc với màu ap112-2 - Spring Kissed