Màu sơn ap111-4 (Shaded Green)

Màu sơn ap111-4 hay còn gọi là Shaded Green. Màu sơn ap111-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap111-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap111-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap111-4 (Shaded Green)Sơn phòng khách với màu ap111-4 - Shaded GreenSơn phòng bếp với màu ap111-4 - Shaded GreenSơn phòng ăn với màu ap111-4 - Shaded GreenSơn phòng giải trí với màu ap111-4 - Shaded GreenSơn phòng làm việc với màu ap111-4 - Shaded Green