Màu sơn ap111-3 (Grazing Field)

Màu sơn ap111-3 hay còn gọi là Grazing Field. Màu sơn ap111-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap111-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap111-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap111-3 (Grazing Field)Sơn phòng khách với màu ap111-3 - Grazing FieldSơn phòng bếp với màu ap111-3 - Grazing FieldSơn phòng ăn với màu ap111-3 - Grazing FieldSơn phòng giải trí với màu ap111-3 - Grazing FieldSơn phòng làm việc với màu ap111-3 - Grazing Field