Màu sơn ap110-6 (Celery Powder)

Màu sơn ap110-6 hay còn gọi là Celery Powder. Màu sơn ap110-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap110-6 (Celery Powder)Sơn phòng khách với màu ap110-6 - Celery PowderSơn phòng bếp với màu ap110-6 - Celery PowderSơn phòng ăn với màu ap110-6 - Celery PowderSơn phòng giải trí với màu ap110-6 - Celery PowderSơn phòng làm việc với màu ap110-6 - Celery Powder