Màu sơn ap110-5 (Celery Seed)

Màu sơn ap110-5 hay còn gọi là Celery Seed. Màu sơn ap110-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap110-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap110-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap110-5 (Celery Seed)Sơn phòng khách với màu ap110-5 - Celery SeedSơn phòng bếp với màu ap110-5 - Celery SeedSơn phòng ăn với màu ap110-5 - Celery SeedSơn phòng giải trí với màu ap110-5 - Celery SeedSơn phòng làm việc với màu ap110-5 - Celery Seed