Màu sơn ap110-4 (Green Shoot)

Màu sơn ap110-4 hay còn gọi là Green Shoot. Màu sơn ap110-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap110-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap110-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap110-4 (Green Shoot)Sơn phòng khách với màu ap110-4 - Green ShootSơn phòng bếp với màu ap110-4 - Green ShootSơn phòng ăn với màu ap110-4 - Green ShootSơn phòng giải trí với màu ap110-4 - Green ShootSơn phòng làm việc với màu ap110-4 - Green Shoot