Màu sơn ap110-3 (Yellowed Leaf)

Màu sơn ap110-3 hay còn gọi là Yellowed Leaf. Màu sơn ap110-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap110-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap110-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap110-3 (Yellowed Leaf)Sơn phòng khách với màu ap110-3 - Yellowed LeafSơn phòng bếp với màu ap110-3 - Yellowed LeafSơn phòng ăn với màu ap110-3 - Yellowed LeafSơn phòng giải trí với màu ap110-3 - Yellowed LeafSơn phòng làm việc với màu ap110-3 - Yellowed Leaf