Màu sơn ap110-2 (Sun Dried Stem)

Màu sơn ap110-2 hay còn gọi là Sun Dried Stem. Màu sơn ap110-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap110-2 (Sun Dried Stem)Sơn phòng khách với màu ap110-2 - Sun Dried StemSơn phòng bếp với màu ap110-2 - Sun Dried StemSơn phòng ăn với màu ap110-2 - Sun Dried StemSơn phòng giải trí với màu ap110-2 - Sun Dried StemSơn phòng làm việc với màu ap110-2 - Sun Dried Stem