Màu sơn ap11-1 (Blue Vision)

Màu sơn ap11-1 hay còn gọi là Blue Vision. Màu sơn ap11-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap11-1 (Blue Vision)Sơn phòng khách với màu ap11-1 - Blue VisionSơn phòng bếp với màu ap11-1 - Blue VisionSơn phòng ăn với màu ap11-1 - Blue VisionSơn phòng giải trí với màu ap11-1 - Blue VisionSơn phòng làm việc với màu ap11-1 - Blue Vision