Màu sơn ap109-5 (Moss print)

Màu sơn ap109-5 hay còn gọi là Moss print. Màu sơn ap109-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap109-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap109-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap109-5 (Moss print)Sơn phòng khách với màu ap109-5 - Moss printSơn phòng bếp với màu ap109-5 - Moss printSơn phòng ăn với màu ap109-5 - Moss printSơn phòng giải trí với màu ap109-5 - Moss printSơn phòng làm việc với màu ap109-5 - Moss print