Màu sơn ap109-4 (Winter Moss)

Màu sơn ap109-4 hay còn gọi là Winter Moss. Màu sơn ap109-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap109-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap109-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap109-4 (Winter Moss)Sơn phòng khách với màu ap109-4 - Winter MossSơn phòng bếp với màu ap109-4 - Winter MossSơn phòng ăn với màu ap109-4 - Winter MossSơn phòng giải trí với màu ap109-4 - Winter MossSơn phòng làm việc với màu ap109-4 - Winter Moss