Màu sơn ap109-3 (Dried Palm)

Màu sơn ap109-3 hay còn gọi là Dried Palm. Màu sơn ap109-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap109-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap109-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap109-3 (Dried Palm)Sơn phòng khách với màu ap109-3 - Dried PalmSơn phòng bếp với màu ap109-3 - Dried PalmSơn phòng ăn với màu ap109-3 - Dried PalmSơn phòng giải trí với màu ap109-3 - Dried PalmSơn phòng làm việc với màu ap109-3 - Dried Palm