Màu sơn ap109-2 (Glinted White)

Màu sơn ap109-2 hay còn gọi là Glinted White. Màu sơn ap109-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap109-2 (Glinted White)Sơn phòng khách với màu ap109-2 - Glinted WhiteSơn phòng bếp với màu ap109-2 - Glinted WhiteSơn phòng ăn với màu ap109-2 - Glinted WhiteSơn phòng giải trí với màu ap109-2 - Glinted WhiteSơn phòng làm việc với màu ap109-2 - Glinted White