Màu sơn ap108-5 (Natural Cane)

Màu sơn ap108-5 hay còn gọi là Natural Cane. Màu sơn ap108-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap108-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap108-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap108-5 (Natural Cane)Sơn phòng khách với màu ap108-5 - Natural CaneSơn phòng bếp với màu ap108-5 - Natural CaneSơn phòng ăn với màu ap108-5 - Natural CaneSơn phòng giải trí với màu ap108-5 - Natural CaneSơn phòng làm việc với màu ap108-5 - Natural Cane