Màu sơn ap108-4 (Woven Slats)

Màu sơn ap108-4 hay còn gọi là Woven Slats. Màu sơn ap108-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap108-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap108-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap108-4 (Woven Slats)Sơn phòng khách với màu ap108-4 - Woven SlatsSơn phòng bếp với màu ap108-4 - Woven SlatsSơn phòng ăn với màu ap108-4 - Woven SlatsSơn phòng giải trí với màu ap108-4 - Woven SlatsSơn phòng làm việc với màu ap108-4 - Woven Slats