Màu sơn ap108-3 (Dry Bamboo)

Màu sơn ap108-3 hay còn gọi là Dry Bamboo. Màu sơn ap108-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap108-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap108-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap108-3 (Dry Bamboo)Sơn phòng khách với màu ap108-3 - Dry BambooSơn phòng bếp với màu ap108-3 - Dry BambooSơn phòng ăn với màu ap108-3 - Dry BambooSơn phòng giải trí với màu ap108-3 - Dry BambooSơn phòng làm việc với màu ap108-3 - Dry Bamboo