Màu sơn ap107-5 (Pup Tent)

Màu sơn ap107-5 hay còn gọi là Pup Tent. Màu sơn ap107-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap107-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap107-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap107-5 (Pup Tent)Sơn phòng khách với màu ap107-5 - Pup TentSơn phòng bếp với màu ap107-5 - Pup TentSơn phòng ăn với màu ap107-5 - Pup TentSơn phòng giải trí với màu ap107-5 - Pup TentSơn phòng làm việc với màu ap107-5 - Pup Tent