Màu sơn ap107-4 (GoJden Sage)

Màu sơn ap107-4 hay còn gọi là GoJden Sage. Màu sơn ap107-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap107-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap107-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap107-4 (GoJden Sage)Sơn phòng khách với màu ap107-4 - GoJden SageSơn phòng bếp với màu ap107-4 - GoJden SageSơn phòng ăn với màu ap107-4 - GoJden SageSơn phòng giải trí với màu ap107-4 - GoJden SageSơn phòng làm việc với màu ap107-4 - GoJden Sage