Màu sơn ap107-3 (Bleached Wool)

Màu sơn ap107-3 hay còn gọi là Bleached Wool. Màu sơn ap107-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap107-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap107-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap107-3 (Bleached Wool)Sơn phòng khách với màu ap107-3 - Bleached WoolSơn phòng bếp với màu ap107-3 - Bleached WoolSơn phòng ăn với màu ap107-3 - Bleached WoolSơn phòng giải trí với màu ap107-3 - Bleached WoolSơn phòng làm việc với màu ap107-3 - Bleached Wool