Màu sơn ap107-2 (Flaxen)

Màu sơn ap107-2 hay còn gọi là Flaxen. Màu sơn ap107-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap107-2 (Flaxen)Sơn phòng khách với màu ap107-2 - FlaxenSơn phòng bếp với màu ap107-2 - FlaxenSơn phòng ăn với màu ap107-2 - FlaxenSơn phòng giải trí với màu ap107-2 - FlaxenSơn phòng làm việc với màu ap107-2 - Flaxen