Màu sơn ap106-5 (Broadcloth)

Màu sơn ap106-5 hay còn gọi là Broadcloth. Màu sơn ap106-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap106-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap106-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap106-5 (Broadcloth)Sơn phòng khách với màu ap106-5 - BroadclothSơn phòng bếp với màu ap106-5 - BroadclothSơn phòng ăn với màu ap106-5 - BroadclothSơn phòng giải trí với màu ap106-5 - BroadclothSơn phòng làm việc với màu ap106-5 - Broadcloth