Màu sơn ap106-3 (Basket Straw)

Màu sơn ap106-3 hay còn gọi là Basket Straw. Màu sơn ap106-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap106-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap106-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap106-3 (Basket Straw)Sơn phòng khách với màu ap106-3 - Basket StrawSơn phòng bếp với màu ap106-3 - Basket StrawSơn phòng ăn với màu ap106-3 - Basket StrawSơn phòng giải trí với màu ap106-3 - Basket StrawSơn phòng làm việc với màu ap106-3 - Basket Straw