Màu sơn ap105-4 (Sassy Yellow)

Màu sơn ap105-4 hay còn gọi là Sassy Yellow. Màu sơn ap105-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap105-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap105-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap105-4 (Sassy Yellow)Sơn phòng khách với màu ap105-4 - Sassy YellowSơn phòng bếp với màu ap105-4 - Sassy YellowSơn phòng ăn với màu ap105-4 - Sassy YellowSơn phòng giải trí với màu ap105-4 - Sassy YellowSơn phòng làm việc với màu ap105-4 - Sassy Yellow