Màu sơn ap105-3 (Glory Yellow)

Màu sơn ap105-3 hay còn gọi là Glory Yellow. Màu sơn ap105-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap105-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap105-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap105-3 (Glory Yellow)Sơn phòng khách với màu ap105-3 - Glory YellowSơn phòng bếp với màu ap105-3 - Glory YellowSơn phòng ăn với màu ap105-3 - Glory YellowSơn phòng giải trí với màu ap105-3 - Glory YellowSơn phòng làm việc với màu ap105-3 - Glory Yellow