Màu sơn ap105-2 (Filtered Light)

Màu sơn ap105-2 hay còn gọi là Filtered Light. Màu sơn ap105-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap105-2 (Filtered Light)Sơn phòng khách với màu ap105-2 - Filtered LightSơn phòng bếp với màu ap105-2 - Filtered LightSơn phòng ăn với màu ap105-2 - Filtered LightSơn phòng giải trí với màu ap105-2 - Filtered LightSơn phòng làm việc với màu ap105-2 - Filtered Light