Màu sơn ap105-1 (Daisy Petal)

Màu sơn ap105-1 hay còn gọi là Daisy Petal. Màu sơn ap105-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap105-1 (Daisy Petal)Sơn phòng khách với màu ap105-1 - Daisy PetalSơn phòng bếp với màu ap105-1 - Daisy PetalSơn phòng ăn với màu ap105-1 - Daisy PetalSơn phòng giải trí với màu ap105-1 - Daisy PetalSơn phòng làm việc với màu ap105-1 - Daisy Petal