Màu sơn ap104-3 (Crocus Yellow)

Màu sơn ap104-3 hay còn gọi là Crocus Yellow. Màu sơn ap104-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap104-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap104-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap104-3 (Crocus Yellow)Sơn phòng khách với màu ap104-3 - Crocus YellowSơn phòng bếp với màu ap104-3 - Crocus YellowSơn phòng ăn với màu ap104-3 - Crocus YellowSơn phòng giải trí với màu ap104-3 - Crocus YellowSơn phòng làm việc với màu ap104-3 - Crocus Yellow