Màu sơn ap104-2 (Spinning Silk)

Màu sơn ap104-2 hay còn gọi là Spinning Silk. Màu sơn ap104-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap104-2 (Spinning Silk)Sơn phòng khách với màu ap104-2 - Spinning SilkSơn phòng bếp với màu ap104-2 - Spinning SilkSơn phòng ăn với màu ap104-2 - Spinning SilkSơn phòng giải trí với màu ap104-2 - Spinning SilkSơn phòng làm việc với màu ap104-2 - Spinning Silk